TOP

Controller quản lý 16 cửa ra vào Access control qua RS485 được sử dụng trong hệ thống Kiểm soát an ninh các cửa ra vào trong trường hợp tín hiệu từ đầu đọc về máy chủ xa trong khi tín hiệu TCP/IP không sử dụng được.

Thông tin về bộ Controller: CYT-160-PRO

 

Thông tin về bộ kiểm soát cửa thẻ từ BF-MINI-W-PRO

Các game đánh bài online-Cách chơi game đánh bài online